Η Εταιρεία

Η LSoft είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη mobile εφαρμογών, social εφαρμογών, games,  διαφημιστικών εφαρμογών καθώς και διαδραστικών ψηφιακών εντύπων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 με στόχο την παροχή αξιόπιστων και αποτελεσματικών λύσεων λογισμικού. Βασική μας αρχή είναι η εμμονή στην ποιότητα των προϊόντων μας και στη συνέπεια προς τους πελάτες μας. Όραμά μας, να αποτελέσουμε για εσάς τον ψηφιακό σας συνεργάτη.